۹۲,۰۰۰ تومان

تونیک نخی اندونزی استین بلند فیروزه ای

صاف