خرید دامن زنانه

یک تکنیک فوق العاده برای پوشیدن یک دامن گلی گلی  بلند و کوتاه ست کردن آن با یک بلوز یا تاپ ساده و ساپورت است اینطوری گل گلی بودن و طرح دار بودن آن زیادی توی ذوق نمیزند و فرم ساده تر شیک تر و مجلسی تری پیدا میکند و استایل خوبی به شما می دهد.


۱۳۰,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن نخی بلند

۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

بلوز دامن

دامن نخی کوتاه

۸۰,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن نخی کوتاه

۱۲۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن نخی بلند

۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بلوز دامن

دامن نخی بلند

۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بلوز دامن

دامن بلند

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن بلند

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن نخی کوتاه

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

بلوز دامن

دامن نخی کوتاه

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دامن نخی -دامن بلند -دامن اندونزی -دامن حریر -دامن استردار -دامن گیپوری -دامن مجلسی- دامن نخی کلوش- دامن نیم کلوش- دامن لی- دامن  قواره بزرگ