تونیک نخی این روزها طرفداران زیادی دارد راحتی و جنس پارچه اولویت اول انتخاب برای تابستان خواهد بود فروشگاه مدیکو بالاترین تنوع تونیکهای نخی اندونزی – نخی هندی- نخی تایلندی و نخی چینی را دارا می باشد

در انبار موجود نمی باشد
۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۷۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تونیک

جنس نخی

۷۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تونیک

تونیک نخی

۱۴۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تونیک

تونیک نخی

۸۹,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۹,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۹۲,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

تونیک نخی- تونیک هندی- تونیک گلدوزی- تونیک مجلسی- تونیک نخی استین بلند- تونیک نخی استین کوتاه- تونیک گلدار- تونیک طرح ترمه - تونیک لمه- تونیک لی